Daganatok áttétképzése gyógyszeres kezelésének lehetőségei PDF Nyomtatás E-mail
2009. július 04. szombat, 20:41
DAGANATOK  ÁTTÉTKÉPZÉSE
GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
JENEY ANDRÁS
Semmelweis Egyetem I. sz. Pathológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet
Magyar Neuroonkológiai Társaság
Tudományos űlése
Budapest 2006 május 19

MALIGNUS FENOTIPUS

Celluláris szintű tulajdonságok Molekuláris mechanizmus
Növekedési faktorokat nem igényel Autokrin faktort  termelnek,
Jelátviteli út aktivált.,

Fokozott életképesség, Az apoptozis mechanizmusának hibái ,                          ,                              Bcl-2 fokozott expresszió, inzulin növekedési faktor termelés

Korlátlan osztódási képesség,                       Tumor szuppresszor  gének elvesztése
Telomeraz aktiválás
Invazív növekedés és áttét képezés,             E-cadherin inaktiváció,
Integrin profil változása,
Matrixmetaloproteázok indukciója.
Neovascularizáció indukciója,                        Vascular endothel faktor termelés

 

AZ  ÁTTÉTKÉPZÉS  PATOBIOLÓGIAI  JELLEMZÉSE

 

1.Genetikai és mikrokörnyezeti tényezők együttes szerepe
2.Az áttétképző sejt  hypoxiával szemben rezisztens és apoptózis készsége csökkent
3.Szakaszai :   Leválás, Proteolizis, Migráció, Keringés, Letelepedés
4.Epitheliális-mesenchymális átalakulás (EMT)
5.Sejtvándorlás kötelékben ( cluster) vagy szabadon (amoeboid)
6. Az áttétképzést meghatározó molekulák :
extracelluláris mátrix biopolimerek (kollagén, proteoglükánok, fibronektin, laminin), integrinek,   kadherin,  szelektin, proteázok,  actin.
7. Letelepedés következményei :
Sejthalál,
telepképzés,

AZ ÁTTÉTKÉPZÉS EGYES SZAKASZAI,
-  MINT  TUMORBIOLÓGIAI ESEMÉNYEK, -
A GYÓGYSZERHATÁS CÉLPONTJAI

A tumorsejt homotipiás affinitásának az erősitése csökkentheti desquamációját
Proteolizis gátlása
Tumorsejt és az extracelluláris matrix kapcsolatának módositása
Migráció gátlása
A tumorsejt heterotipiás affinitásának csökkentése gátolhatja adhezivitását
Mikrometasztázisok és a dormant sejtek elpusztitása  (apoptózis indukció)
Proliferáció  gátlása a  befogadó szerv sajátosságának a számbavételével
( vascularizáció, extracelluláris matrix, gyógyszermetabolizmus, növekedési faktorok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az áttétképzés mechanizmusának szelektiv gátlása.

 

Hatóanyag                                Támadási pont            Gyógyszerfejlesztés
1.Biszfoszfonátok                  Osteoklastok          Csontáttétek kezelésére engedélyezve
(Pamidronát,Zoledronát           G-proteinek        Csontáttétek kezelésére engedélyezve
Alendronát Ibandronát)        izopentanil -difoszfát-szintáz
citoszkeleton
2.  Marimastát             Mátrixmetalloproteáz 2/9              Klinikai vizsgálat folyamatban
3. Cilengitid                                      Integrin ?v?3
4. Lovastatin        3-hidroxi-3-metilglutaril koenzim A-reduktáz   Indikáció kiterjesztés
5..Rapamycin                                   mTOR                    Klinikai vizsgálat folyamatban

 

HT-1080 sejtek Boyden-kamrában történő migrációja

 

 

 

 

 

HT-1080 fibrosarcoma sejtek vándorása 3D-ECM gél-be

 

 

Survival of B16 melanoma bearing mice treated with  macrolid antibioticum per os

 

 

Treatment : on 2,5,7 10 and 13 days after removal of the primary tumor        
( 5 x per os)

 

 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK

1. Figyelembe kell venni : A tumor progresszióért felelős
pathobiológiai folyamatokat
Pathomorfológiát,
Molekuláris pathológiát
2. A műtéti minta jellemzése:
A szer hatásmechanizmusában szereplő
kritikus faktorok vizsgálata.
3. A legmegfelelőbb szer kiválasztása.
4. A szer hatásosságának nyomonkövetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrelidin (NSC216128)
antibakteriális antibiotikum,  gátolja a neovascularizációt

 
RocketTheme Joomla Templates